Anvendt Meditation

Anvendt meditation henviser til brugen af mindfulness indstillingen, også kendt som neutral iagttagelse og bevidst nærvær, som en vej til selverkendelse og som et virkningsfuldt redskab i behandlingsmæssig, pædagogisk eller kreativt øjemed.

Brugen af mindfulness bygger dels på mere end to tusind års erfaringer i bestemte træningsskoler med mentalhygiejnisk og spirituelt sigte, dels på en stigende sum af videnskabelige forskningsprojekter, som godtgør, at arbejdet med det bevidste nærvær kan være værdifuldt i den kliniske psykologi, i stressbehandling, i pædagogisk arbejde, i innovative processer med videre.

Den anvendte meditation er mindfulness for det hele menneske, byggende på Jens-Erik Risoms mangeårige arbejde med meditationsformidling, på Jes Bertelsens undervisning og på Jon Kabat-Zinns og Saki Santorellis evidensbaserede 8-ugers program.